19 අගෝස්තු 2019

6 නොවැම්බර් 2018

24 සැප්තැම්බර් 2018

20 ඔක්තෝබර් 2015

20 ජනවාරි 2015

18 අගෝස්තු 2013

14 මැයි 2013

14 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

17 අප්‍රේල් 2012

7 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

20 මැයි 2011

6 මැයි 2011

28 ජූනි 2007

15 ජූලි 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:ප්‍රශ්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි