පිටුවේ ඉතිහාසය

15 අප්‍රේල් 2013

14 අප්‍රේල් 2013

22 ඔක්තෝබර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

25 ජූනි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

20 අගෝස්තු 2011

10 ජූනි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

6 පෙබරවාරි 2011

24 දෙසැම්බර් 2010

12 අගෝස්තු 2010

6 ජූලි 2010

30 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:පංචස්තම්භ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි