28 අප්‍රේල් 2020

31 ජූලි 2015

11 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

8 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

27 සැප්තැම්බර් 2012

25 අගෝස්තු 2012

21 ජූලි 2012

16 ජූලි 2012

13 ජූනි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

7 නොවැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

10 ජූනි 2011

29 අප්‍රේල් 2011

10 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:කෙටි_මාර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි