පිටුවේ ඉතිහාසය

5 සැප්තැම්බර් 2017

1 සැප්තැම්බර් 2017

20 පෙබරවාරි 2017

4 නොවැම්බර් 2016

25 ජූනි 2014

17 මැයි 2014

26 අප්‍රේල් 2014

11 මාර්තු 2013

15 සැප්තැම්බර් 2011

21 ජූනි 2011

3 ජූනි 2011

21 මැයි 2011

4 මාර්තු 2011

19 දෙසැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:අංකුර_ලිපි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි