පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

5 මාර්තු 2013

1 මාර්තු 2013

7 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

31 ජූලි 2012

30 ජූලි 2012

29 ජූලි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වාපත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි