පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

26 දෙසැම්බර් 2020

18 නොවැම්බර් 2020

28 ජූනි 2018

28 සැප්තැම්බර් 2017

31 ජූලි 2014

28 අප්‍රේල් 2013

1 දෙසැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

25 ජූලි 2008

23 ජූලි 2008

22 ජූලි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වාණිජ_බැංකු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි