පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

12 දෙසැම්බර් 2020

26 මාර්තු 2019

16 දෙසැම්බර් 2015

29 නොවැම්බර් 2015

27 ජූලි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

5 පෙබරවාරි 2013

25 නොවැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

10 ජූලි 2012

8 ජූලි 2012

7 ජූලි 2012

16 ජූනි 2012

9 ජනවාරි 2012

24 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වන_සංවර්ධන_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි