පිටුවේ ඉතිහාසය

11 අගෝස්තු 2013

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2012

16 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

26 සැප්තැම්බර් 2011

13 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වදකහ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි