පිටුවේ ඉතිහාසය

28 අප්‍රේල් 2023

26 මාර්තු 2020

30 ජූලි 2017

2 සැප්තැම්බර් 2016

6 අගෝස්තු 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

7 අප්‍රේල් 2014

4 මැයි 2010

24 මැයි 2009

23 මැයි 2009

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_සෞඛ්‍ය_සංවිධානය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි