පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

2 මාර්තු 2013

31 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

10 දෙසැම්බර් 2012

22 අගෝස්තු 2012

28 මැයි 2012

13 මැයි 2012

8 අප්‍රේල් 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

9 ජූලි 2011

10 ජූනි 2011

25 මැයි 2011

15 අප්‍රේල් 2011

15 නොවැම්බර් 2010

9 නොවැම්බර් 2010

30 ඔක්තෝබර් 2010

21 ඔක්තෝබර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

9 සැප්තැම්බර් 2010

26 අගෝස්තු 2010

24 අගෝස්තු 2010

15 අගෝස්තු 2010

14 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_වෙළෙඳ_සංවිධානය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි