පිටුවේ ඉතිහාසය

27 සැප්තැම්බර් 2023

28 ජූනි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

7 පෙබරවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

21 දෙසැම්බර් 2012

20 දෙසැම්බර් 2012

8 නොවැම්බර් 2012

5 නොවැම්බර් 2012

20 ජූනි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_බැංකුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි