පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

28 දෙසැම්බර් 2020

16 පෙබරවාරි 2016

13 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

1 දෙසැම්බර් 2012

11 ජූනි 2012

16 මැයි 2012

1 මැයි 2012

12 අප්‍රේල් 2012

16 පෙබරවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

13 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_කම්කරු_සංවිධානය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි