පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

1 පෙබරවාරි 2020

13 සැප්තැම්බර් 2016

2 අප්‍රේල් 2016

15 සැප්තැම්බර් 2015

20 මාර්තු 2015

29 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

6 සැප්තැම්බර් 2012

27 ජූලි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

8 ජනවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

21 අගෝස්තු 2011

29 මැයි 2011

20 අප්‍රේල් 2011

31 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

12 නොවැම්බර් 2010

10 ජූනි 2010

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

30 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලේසර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි