පිටුවේ ඉතිහාසය

22 දෙසැම්බර් 2020

12 අප්‍රේල් 2019

3 පෙබරවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

22 ජනවාරි 2013

25 නොවැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

11 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

10 අගෝස්තු 2012

20 ජූලි 2012

7 ජූනි 2012

28 මැයි 2012

3 මැයි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

29 අප්‍රේල් 2012

27 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

19 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

10 මාර්තු 2012

28 පෙබරවාරි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

19 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

13 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

31 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලේඩි_ගාගා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි