පිටුවේ ඉතිහාසය

21 නොවැම්බර් 2019

27 අගෝස්තු 2016

24 අගෝස්තු 2016

3 දෙසැම්බර් 2015

2 දෙසැම්බර් 2015

15 ජනවාරි 2015

20 නොවැම්බර් 2014

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

16 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2012

28 ජනවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රොෂාන්_ගුණරත්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි