පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ඔක්තෝබර් 2021

6 ඔක්තෝබර් 2018

13 ඔක්තෝබර් 2016

12 නොවැම්බර් 2013

7 මාර්තු 2013

1 ජූලි 2012

1 ජනවාරි 2008

31 දෙසැම්බර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රොබට්_නොක්ස්_(නැවියා)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි