පිටුවේ ඉතිහාසය

14 සැප්තැම්බර් 2021

9 නොවැම්බර් 2020

27 මාර්තු 2019

2 අප්‍රේල් 2014

15 අප්‍රේල් 2013

2 ජූනි 2012

31 මැයි 2012

18 මැයි 2012

10 මැයි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

21 ජනවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

5 මැයි 2011

21 අප්‍රේල් 2011

17 ජනවාරි 2011

4 ජනවාරි 2011

24 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

24 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රෙදිපිළි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි