පිටුවේ ඉතිහාසය

20 සැප්තැම්බර් 2023

19 නොවැම්බර් 2022

14 නොවැම්බර් 2022

28 අප්‍රේල් 2022

1 ජනවාරි 2022

28 සැප්තැම්බර් 2020

24 සැප්තැම්බර් 2020

23 සැප්තැම්බර් 2020

26 ජනවාරි 2020

21 දෙසැම්බර් 2018

2 අගෝස්තු 2018

16 ජූනි 2017

20 අගෝස්තු 2016

10 ජූනි 2016

13 දෙසැම්බර් 2015

18 සැප්තැම්බර් 2015

5 අගෝස්තු 2015

5 මාර්තු 2014

23 මාර්තු 2013

21 මාර්තු 2013

30 සැප්තැම්බර් 2011

7 අගෝස්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රුහුණු_කතරගම_දේවාලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි