පිටුවේ ඉතිහාසය

12 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

26 මාර්තු 2011

13 ඔක්තෝබර් 2010

12 මැයි 2010

29 නොවැම්බර් 2009

13 මැයි 2009

9 මැයි 2009

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රුධිර_පරීක්‍ෂණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි