පිටුවේ ඉතිහාසය

21 නොවැම්බර් 2019

26 අගෝස්තු 2016

10 ජූනි 2016

13 පෙබරවාරි 2012

1 දෙසැම්බර් 2011

27 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රිටි_පැනීම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි