පිටුවේ ඉතිහාසය

21 ජූනි 2016

21 ජූලි 2015

20 ජූලි 2015

28 ජූනි 2013

9 ජනවාරි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රිච්මන්ඩ්_කාසල්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි