පිටුවේ ඉතිහාසය

30 ඔක්තෝබර් 2022

1 ඔක්තෝබර් 2022

5 අගෝස්තු 2022

27 මාර්තු 2019

21 අගෝස්තු 2018

5 අගෝස්තු 2015

18 අගෝස්තු 2013

7 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

16 ඔක්තෝබර් 2011

20 ජූලි 2011

31 මැයි 2010

11 ඔක්තෝබර් 2009

10 ඔක්තෝබර් 2009

29 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රසායනික_සූත්‍ර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි