පිටුවේ ඉතිහාසය

20 අප්‍රේල් 2021

11 මාර්තු 2013

17 ජනවාරි 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

20 අගෝස්තු 2012

19 අගෝස්තු 2012

16 අගෝස්තු 2012

17 ජූනි 2012

4 ජූනි 2012

13 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

15 අගෝස්තු 2011

4 ජූලි 2011

12 මැයි 2011

24 අප්‍රේල් 2011

8 අප්‍රේල් 2011

15 පෙබරවාරි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

10 ජූලි 2010

23 ජූනි 2010

16 ජූනි 2010

15 ජූනි 2010

12 ජූනි 2010

22 මැයි 2010

20 මැයි 2010

19 මැයි 2010

14 ජනවාරි 2010

15 සැප්තැම්බර් 2009

23 අප්‍රේල් 2009

18 අප්‍රේල් 2009

30 මාර්තු 2009

29 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රසායනික_සංයෝග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි