පිටුවේ ඉතිහාසය

13 ජූනි 2018

19 පෙබරවාරි 2018

7 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

17 මැයි 2012

15 මැයි 2012

18 අප්‍රේල් 2012

14 ජනවාරි 2012

24 නොවැම්බර් 2011

8 පෙබරවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

11 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

2 අගෝස්තු 2010

25 ජූලි 2010

8 ජූනි 2010

1 ජූනි 2010

23 අප්‍රේල් 2010

6 අප්‍රේල් 2010

31 මාර්තු 2010

15 සැප්තැම්බර් 2009

3 අගෝස්තු 2009

31 ජූලි 2009

16 ජූලි 2009

18 පෙබරවාරි 2009

6 පෙබරවාරි 2008

5 පෙබරවාරි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රයිට්_සොහොයුරෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි