පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ඔක්තෝබර් 2013

7 අගෝස්තු 2013

11 මාර්තු 2013

5 පෙබරවාරි 2013

9 ජනවාරි 2012

2 ඔක්තෝබර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

18 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

18 ජනවාරි 2011

2 ජනවාරි 2011

13 දෙසැම්බර් 2010

23 නොවැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රන්_සම්මතය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි