පිටුවේ ඉතිහාසය

30 මාර්තු 2022

2 අගෝස්තු 2020

7 මාර්තු 2020

28 ඔක්තෝබර් 2017

14 සැප්තැම්බර් 2014

28 ජූනි 2013

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

7 පෙබරවාරි 2013

15 දෙසැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

12 සැප්තැම්බර් 2012

14 ජූනි 2012

13 ජූනි 2012

6 ජූනි 2012

28 මාර්තු 2012

7 මාර්තු 2012

3 පෙබරවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

3 දෙසැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

6 අගෝස්තු 2011

11 ජූලි 2011

13 ජූනි 2011

16 මැයි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

13 අප්‍රේල් 2011

12 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

13 මාර්තු 2011

25 පෙබරවාරි 2011

23 පෙබරවාරි 2011

13 පෙබරවාරි 2011

8 පෙබරවාරි 2011

28 ජනවාරි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/යූරී_ගගාරීන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි