පිටුවේ ඉතිහාසය

6 මැයි 2019

10 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

26 පෙබරවාරි 2013

20 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

6 ජූලි 2012

19 ජූනි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

26 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

25 මාර්තු 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/යුදෙවුවෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි