පිටුවේ ඉතිහාසය

6 නොවැම්බර් 2015

15 අප්‍රේල් 2013

10 දෙසැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2012

18 පෙබරවාරි 2012

21 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

20 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

16 මාර්තු 2011

10 මාර්තු 2011

25 දෙසැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

26 අගෝස්තු 2010

27 ජූනි 2010

29 මැයි 2010

17 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

2 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මෝටාර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි