පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජූලි 2014

21 ජනවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

1 දෙසැම්බර් 2012

30 මැයි 2012

20 මැයි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

15 අගෝස්තු 2011

12 අගෝස්තු 2011

14 ජූලි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මොසිල්ලා_පදනම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි