පිටුවේ ඉතිහාසය

4 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

23 පෙබරවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

2 සැප්තැම්බර් 2009

30 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මූලික_වීජ_ගණිතය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි