පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මූලික_භෞතික_නියත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි