පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

18 පෙබරවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

21 දෙසැම්බර් 2012

27 ජූනි 2012

4 ජූනි 2012

12 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

6 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

31 දෙසැම්බර් 2011

3 ජූලි 2011

26 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මුඩුක්කු_සහ_පැල්පත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි