පිටුවේ ඉතිහාසය

12 අප්‍රේල් 2020

21 ජූලි 2018

20 ජූලි 2018

31 ජනවාරි 2018

19 ජනවාරි 2017

16 මාර්තු 2016

15 අගෝස්තු 2015

11 අගෝස්තු 2015

11 ජූනි 2014

10 ජූනි 2014

9 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

4 නොවැම්බර් 2012

13 ජූලි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

24 නොවැම්බර් 2011

19 ඔක්තෝබර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

9 අගෝස්තු 2011

16 ජූලි 2011

25 මැයි 2011

30 ජනවාරි 2011

24 නොවැම්බර් 2010

22 නොවැම්බර් 2010

12 සැප්තැම්බර් 2010

18 අගෝස්තු 2010

9 ජූනි 2010

28 මැයි 2010

19 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මී_මැසි_පාලනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි