පිටුවේ ඉතිහාසය

9 මැයි 2021

12 ජූලි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

16 සැප්තැම්බර් 2014

15 සැප්තැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

13 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

23 නොවැම්බර් 2012

22 නොවැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

17 ජූනි 2012

1 අප්‍රේල් 2012

24 මාර්තු 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

24 ජූලි 2011

18 ජූලි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මිශ්‍ර_ලෝහ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි