පිටුවේ ඉතිහාසය

15 සැප්තැම්බර් 2020

16 අප්‍රේල් 2017

28 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

27 ජනවාරි 2013

7 නොවැම්බර් 2012

12 ජූනි 2012

15 මැයි 2012

28 ඔක්තෝබර් 2010

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

31 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මැජිනො_රේඛාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි