පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

24 සැප්තැම්බර් 2019

6 මැයි 2014

5 මැයි 2014

25 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

22 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

7 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මාලිමාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි