පිටුවේ ඉතිහාසය

10 නොවැම්බර් 2019

25 අප්‍රේල් 2019

6 නොවැම්බර් 2016

8 ජූනි 2015

16 ජනවාරි 2014

2 අප්‍රේල් 2013

22 පෙබරවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

4 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මාලදිවයින" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි