පිටුවේ ඉතිහාසය

16 නොවැම්බර් 2016

2 නොවැම්බර් 2016

4 ඔක්තෝබර් 2016

3 ඔක්තෝබර් 2016

11 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

28 ජනවාරි 2013

11 මැයි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

27 පෙබරවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

21 දෙසැම්බර් 2010

20 දෙසැම්බර් 2010

18 ජූනි 2010

5 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

11 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මානෙල්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි