පිටුවේ ඉතිහාසය

8 ඔක්තෝබර් 2021

8 මාර්තු 2020

10 ජනවාරි 2019

16 අප්‍රේල් 2017

15 සැප්තැම්බර් 2016

11 නොවැම්බර් 2013

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

11 සැප්තැම්බර් 2009

31 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මානව_සැකිලි_පද්ධතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි