පිටුවේ ඉතිහාසය

8 මාර්තු 2020

1 පෙබරවාරි 2020

19 ජනවාරි 2019

13 මැයි 2018

13 මාර්තු 2018

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මානව_සංවර්ධන_දර්ශකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි