පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මානව_සංවර්ධන_දර්ශකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි