පිටුවේ ඉතිහාසය

8 මාර්තු 2013

9 ජූනි 2012

5 මාර්තු 2012

24 අප්‍රේල් 2011

27 අප්‍රේල් 2009

25 ජූලි 2008

22 ජූලි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මහජන_අර්ථසිද්ධි_නඩුකර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි