පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

12 දෙසැම්බර් 2020

2 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

25 මැයි 2012

1 මාර්තු 2012

23 ජනවාරි 2012

26 අගෝස්තු 2011

16 ජූලි 2010

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

12 දෙසැම්බර් 2009

11 සැප්තැම්බර් 2009

10 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මලයාලම්_සාහිත්‍යය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි