පිටුවේ ඉතිහාසය

16 දෙසැම්බර් 2015

3 දෙසැම්බර් 2015

17 අගෝස්තු 2015

1 නොවැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

23 නොවැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

26 අගෝස්තු 2012

25 ජූනි 2012

10 මැයි 2012

1 අප්‍රේල් 2012

28 මාර්තු 2012

18 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

10 මාර්තු 2012

8 මාර්තු 2012

19 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

19 සැප්තැම්බර් 2011

30 මැයි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/භෞතික_රසායන_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි