පිටුවේ ඉතිහාසය

25 ජනවාරි 2022

15 ජනවාරි 2022

8 අප්‍රේල් 2021

21 අප්‍රේල් 2020

14 පෙබරවාරි 2020

4 ඔක්තෝබර් 2017

8 පෙබරවාරි 2014

14 සැප්තැම්බර් 2013

12 සැප්තැම්බර් 2013

26 මැයි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බෞද්ධ_දිනදසුන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි