පිටුවේ ඉතිහාසය

22 ඔක්තෝබර් 2022

5 ජනවාරි 2021

16 දෙසැම්බර් 2020

22 අප්‍රේල් 2013

20 අප්‍රේල් 2013

18 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

22 ජනවාරි 2013

28 ඔක්තෝබර් 2012

2 ජූලි 2012

13 මැයි 2012

9 අප්‍රේල් 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

18 නොවැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

4 අගෝස්තු 2011

29 ජූලි 2011

19 මාර්තු 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

8 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

20 ජූනි 2010

29 මැයි 2010

27 මැයි 2010

17 අප්‍රේල් 2010

16 අප්‍රේල් 2010

11 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බොයිල්_නියමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි