පිටුවේ ඉතිහාසය

16 සැප්තැම්බර් 2020

5 දෙසැම්බර් 2018

19 මාර්තු 2016

5 අගෝස්තු 2015

18 පෙබරවාරි 2015

18 අගෝස්තු 2013

18 අගෝස්තු 2012

17 අගෝස්තු 2012

27 ජූලි 2012

19 ජූලි 2012

18 ජූලි 2012

28 ජූනි 2012

23 පෙබරවාරි 2012

7 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

9 ජූනි 2011

3 ජූනි 2011

17 මැයි 2011

4 මැයි 2011

3 මැයි 2011

9 අප්‍රේල් 2011

28 මාර්තු 2011

6 මාර්තු 2011

23 පෙබරවාරි 2011

20 පෙබරවාරි 2011

14 පෙබරවාරි 2011

27 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බැටරි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි