පිටුවේ ඉතිහාසය

2 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

21 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

26 අගෝස්තු 2011

11 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බැංගලෝර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි