පිටුවේ ඉතිහාසය

1 මාර්තු 2019

11 මාර්තු 2018

15 ජූලි 2016

25 මාර්තු 2016

12 ජූනි 2014

15 නොවැම්බර් 2012

3 අගෝස්තු 2012

1 ඔක්තෝබර් 2011

21 ජූලි 2011

28 අප්‍රේල් 2010

27 අප්‍රේල් 2010

16 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බ්‍රසීලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි