පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බහුජාතික_‍සංස්ථාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි