පිටුවේ ඉතිහාසය

24 ඔක්තෝබර් 2020

28 අප්‍රේල් 2016

27 අප්‍රේල් 2016

21 ජූලි 2015

15 ජූනි 2015

30 ජනවාරි 2015

29 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

9 නොවැම්බර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බඹරකන්ද_ඇල්ල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි